Spec. Artikelen

Navigation:  Configureren > Veranderen Variabelen > Documenten > Algemeen >

Spec. Artikelen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 932006

Definieer hier welk artikel u wenst te gebruiken als tekstartikel

 924308

Mag er een prijs worden toegelaten op info-artikels

 924129

Positioneer de cursor na (achter) de ingevulde omschrijving in de artikelfiche.

 924614/924615/924616

Bij het selecteren van tekstveld zal de cursor onmiddelijk worden klaargezet om uw vrije tekst in te geven, bij selectie van selectie-box kan je onmiddelijk één van de bewaarde vaste teksten selecteren.

Moet de vrije tekst worden overgenomen als BO

Moet de vrije tekst worden overgenomen als zijnde te leveren

Moet de vrije tekst worden overgenomen als zijnde te reserveren

 947021

Indien er wordt gewerkt met een "punt"-artikel, mag er dan een prijs worden ingevuld of niet?


 

Wat is nu een...

 

 

Infoartikel:

Gebruikt om handig veel informatie via extra informatie van artikel toe te voegen aan een document. Hier worden normaal geen prijzen toegelaten, aangezien dit nooit van belang is bij informatie. Ook het artikelnummer zelf wordt in dit geval zelfs niet afgedrukt. Handig is wel dat men ook op een document kan controleren via de historiek of dit artikel (met andere woorden deze informatie dus) ook overgenomen wordt. Normaal worden hier geen prijzen op gezet, maar via een parameter kan hier toch ook een prijs op ingegeven. In dat geval zal uiteraard de prijs afgedrukt worden op het document.

 

Extra tekst artikel:

Kan toegevoegd worden om automatisch bijgevoegd te worden in een document, of om alleen aangepast te worden bij afdruk (automatische overname bij afdruk van het document zelf) (via parameters dus). Indien men deze informatie uitsluitend op prijsofferte en bestelbon wenst over te nemen, dan zal men deze parameter niet invullen. Deze dingen worden dan integraal overgenomen. Indien we echter ook deze informatie willen overnemen naar leveringen of facturen, dan moeten we hier een artikel invullen. Op deze manier worden deze extra-informatie-artikel-regels gekoppeld aan een artikel dat in backorder wordt gezet.

 

Manueel artikel:

Meer informatie kan u terugvinden in de artikelfiche of door hier te klikken.