Vervangartikel werklijst

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer >

Vervangartikel werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

De functie van vervangartikelen zorgt voor het optimaliseren van oude artikelen en het automatisch overgaan naar nieuwe artikelen. Immers, u kunt hier registreren of een bepaald artikel vervangen wordt door een ander artikel, of dat het artikel eigenlijk op zich de vervanger is van een ander artikel.

 

Het actief maken van deze functie moet u in de parameters van het dossier aanvinken.

 

De volgende terminologie wordt gebruikt:

 

Bronartikel

Als bronartikel wordt bedoeld 'dit artikel is/kan vervangen worden door'. Het is daarom de bron om een ander artikel eventueel automatisch te kiezen.

Doelartikel

Hiermee wordt het artikel ingegeven dat als vervanging dient voor het bronartikel.

 

In één zin: het 'bronartikel' wordt vervangen door het 'doelartikel' of nog anders gezegd: het 'doelartikel' vervangt het 'bronartikel'.

Wanneer deze informatie wordt toegepast, vindt u terug bij 'hoe werkt een vervangartikel'.

 

 

Enkele handige tips van de werklijst:

 

 

Hoe kan ik snel onderzoeken of er nog stock is van 'oude' artikelen, zodat deze snel gewijzigd kunnen worden.

Eigenlijk zoekt u naar artikelen waar er een vervanging voor bestaat, maar die ondertussen geen voorraad meer hebben. Daarvoor is in de werklijst van de vervangartikelen speciaal een selectie voorzien. U kiest via het selectiescherm bij Bronartikel: stock = 0, en krijgt automatisch de lijst van bronartikelen waar een vervanger voor bestaat, en waar géén voorraad meer voor is. Immers, het is wellicht de bedoeling dat deze artikelen definitief verwijderd worden uit het systeem. Dit is niet mogelijk, aangezien deze artikelen reeds in gebruik zijn (verkocht, aangekocht zijn etc). Het volstaat dan deze artikelen op status 'historiek' te zetten, zodat ze virtueel verdwenen zijn uit het dagelijkse gebruik.

Meer nog, men kan aan de 'bron'artikelen de status 'alternatief' koppelen, zodat u onmiddellijk weet dat er eigenlijk al een vervangartikel bestaat voor het oude artikel.

 

 

Hoe onderzoek ik welke artikelen zelf vervanger zijn voor andere artikelen, waar er nog voorraad van is.

In deze situatie zoeken we eigenlijk de doelartikelen, waarvan er nog bronartikelen bestaan met voorraad. Via het selectiescherm kiezen we Bronartikel met voorraad, en verkrijgen de lijst met artikelen die nog in bron bestaan.