Vervaldagbalans klanten

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Vervaldagbalans klanten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Hier bestaat de mogelijkheid de volledige vervaldagbalans klanten op te vragen, met verschillende selectiemogelijkheden :

 

Bovenaan kunt u de relaties selecteren via de Relatieselector, indien geen selectie is gemaakt, worden alle klanten in deze vervaldagbalans mee opgenomen.

 

Divisie

Mogelijkheid om de klanten van slechts 1 divisie op te vragen.

Tijd

Keuze tussen verleden en toekomst. Hierdoor kan men lijsten bekomen van facturen die reeds vervallen zijn, per 30, 60 of 90 dagen; of van de facturen die moeten vervallen in de Toekomst binnen de 30, 60 of 90 dagen. Het aantal dagen is in te stellen via Direct-menu 4 Veranderen variabelen, Tabblad Boekhouding, Tabblad Lijsten.

Dagen vervallen

Aantal dagen na de vervaldatum.

Vertegenwoordiger

Geeft de mogelijkheid om slechts die klanten te selecteren die toegewezen zijn aan een bepaalde vertegenwoordiger.

Sorteren

Mogelijkheid om de lijst te sorteren op naam, op relatienummer of op saldo.

Onbekend

Hiermee kunnen de uitgaande facturen of documenten zonder vervaldag (zoals dit het geval is bij diverse bewerkingen) in detail weergegeven worden of samen op 1 lijn gegroepeerd worden.

Resultaat

De eerste keuze (naar report) stuurt de lijst naar de printer of het scherm, louter ter consultatie. Naar 'overzicht in grid' daarentegen geeft de mogelijkheid om de gegevens verder te bewerken.

 

 

 

In de bovenste grid komt een overzicht met alle klanten die nog een openstaand saldo hebben. De tweede grid geeft het detail van de openstaande documenten van de geselecteerde relatie. De gedetailleerde rekening courant van de klant kan onmiddellijk opgevraagd worden met de button <RC>. Een detail van een document kan eveneens worden opgevraagd. Daarvoor is het voldoende een document in de tweede helft te selecteren en de button <Zoom> te gebruiken.