Vervaldagbalans Leveranciers

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Leveranciers >

Vervaldagbalans Leveranciers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Hier bestaat de mogelijkheid de volledige vervaldagbalans leveranciers op te vragen, met verschillende selectiemogelijkheden :

 

Bovenaan kunt u de relaties selecteren via de Relatieselector, indien geen selectie is gemaakt, worden alle leveranciers in deze vervaldagbalans mee opgenomen.

 

Divisie

Mogelijkheid om de klanten van slechts 1 divisie op te vragen.

Tijd

Keuze tussen verleden en toekomst. Hierdoor kan men lijsten bekomen van facturen die reeds vervallen zijn, per 30, 60 of 90 dagen; of van de facturen die moeten vervallen in de Toekomst binnen de 30, 60 of 90 dagen. Het aantal dagen is in te stellen via Direct-menu 4 Veranderen variabelen, Tabblad Boekhouding, Tabblad Lijsten.

Enkel niet verzonden betaling

Geeft enkel de aankoopfacturen op de vervaldagbalans weer, die niet als status 'verzonden' hebben.

Afdruk

Geeft de mogelijkheid om deze lijst staand of liggend weer te geven.

Sorteren

Mogelijkheid om de lijst te sorteren op naam, op relatienummer of op saldo.

Resultaat

De eerste keuze (naar report) stuurt de lijst naar de printer of het scherm, louter ter consultatie. Naar 'overzicht in grid' daarentegen geeft de mogelijkheid om de gegevens verder te bewerken.

Leveranciers

Geeft de mogelijkheid om alle leveranciers / alleen leveranciers met valuta of alleen Niet-Belgische leveranciers weer te geven.