Versturen van een e-mail

Navigation:  Basis > E-mailen in DBFACTw > Hoe alles instellen? >

Versturen van een e-mail

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Er zijn verschillende plaatsen in DBFACTw van waaruit U een e-mail kan sturen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de relatiefiche.

 

 

Zo ziet het e-mailscherm eruit. Er kan nog steeds gekozen worden of de e-mail moet worden verzonden via 'Plain Text' of 'HTML'.

 

De standaard HTML-handtekening wordt automatisch ingevuld, alsook de 'Plain text'-handtekening.