Verrekeningsmethoden

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Klantenkaarten >

Verrekeningsmethoden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Er zijn verschillende methoden om onze klantenkaart uiteindelijk te gaan verrekenen. Deze verrekeningsmethoden kan je instellen via direct-menu 909.

Voor de verrekening van je klantenkaart wordt het verrekeningsticket gebruikt. Meer info over hoe dit in te stellen kan u hier terugvinden. Indien een klantenkaart wordt afgesloten in een kasverkoop wordt de verrekening onmiddellijk op het kasticket afgedrukt.

 

 

 

1. Klantenkaart = Regeltotaal  |  Verrekening = Bedrag

  Dan wordt bij verrekening van de klantenkaart het ingevulde bedrag toegekend als Mindering

 

2. Klantenkaart = Regeltotaal  |  Verrekening = Procent

   Dan wordt bij verrekening alle regeltotalen van de gemarkeerde te verrekenen regels Samengeteld en het ingevulde percentage wordt dan toegekend als               korting

 

3. Klantenkaart = Aantallen  |  Verrekening  = Getal

   Dan wordt bij verrekening het te verrekenen artikel zijn persoonlijke prijs opgehaald, en als aantal het ingevulde getal negatief gezet

 

4. Klantenkaart = Aantallen  |  Verrekening  = Procent

   Dan worden alle aantallen van de gemarkeerde te verrekenen regels samengeteld, de

   Persoonlijke prijs van het verrekeningsartikel wordt opgehaald, en als aantal wordt dan

   Het ingevulde percentage van de som der aantallen genomen

 

5. Klantenkaart = Punten  |  Verrekening  = Getal

   Dan wordt het verrekeningsartikel zijn persoonlijke prijs opgehaald. Die prijs wordt

   Gedeeld door het aantal punten dat op de artikelfiche staat. Die prijs per punt wordt dan

   Vermenigvuldigt met het ingevulde verrekeningsgetal en als korting toegekend

 

6. Klantenkaart = Punten  |  Verrekening  = Procent

   Dan wordt het verrekeningsartikel zijn persoonlijke prijs opgehaald. Die prijs wordt

   Gedeeld door het aantal punten dat op de artikelfiche staat. Dan wordt die prijs

   Vermenigvuldigt met het totaalpunten van de gemarkeerde te verrekenen regels waarop

   Het ingevulde percentage berekend werd

 

7. Klantenkaart = Verkoopsregels | verrekening = Bedrag

  Dan wordt bij verrekening van de klantenkaart het ingevulde bedrag toegekend als

  Mindering

 

8. Klantenkaart = Verkoopsregels |  Verrekening = Procent

   Dan wordt bij verrekening alle regeltotalen van de gemarkeerde te verrekenen regels

   Samengeteld en het ingevulde percentage wordt dan toegekend als korting

 

9. Klantenkaart = Verkopen | Verrekening = Bedrag

Dan wordt bij de verrekening van de klantenkaart het ingevulde bedrag toegekend als mindering

 

10. Klantenkaart = Verkopen | Verrekening = Procent

Dan wordt bij de verrekening alle verkopen samengeteld en van dit bedrag zal het ingegeven percentage berekend worden en dit zal toegekend worden als korting