Verkoopfacturen rappelstatus werklijst

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Verkoopfacturen rappelstatus werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze werklijst kan men de verkoopfacturen opvolgen waar door welke reden ook, tijdelijk 'buiten het circuit' van de herinneringen gehouden moet worden.

 

 

De meeste kolommen zijn eenvoudig te bespreken

Zo kunnen we pér factuur gaan bijhouden.

 

Rappelnummer

Dit is een indicatie voor DBFACT om een idee te hebben hoeveel keer deze factuur reeds op een rappels is voorgekomen. Er wordt verwezen naar de informatie over herinneringen om precies te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt. In het kort betekent dat een hogere nummer er van uit gaat dat de klant automatisch ook een hoger (strenger) niveau van rappel gaat verkrijgen.

Rappelstatus

Indien een factuur (tijdelijk) niet in beschouwing moet genomen worden voor de herinneringen, kan men hier de status gaan wijzigen.

 

Protip

Standaard worden in DBFACT automatisch twee statussen voorzien, "wel" en "niet" (of blanco, dat is hetzelfde als "wel"). Indien men echter statussen wenst toe te voegen, kan dit via het statussenbeheer, met type 'Rappelstatus'. Op die manier kunt u makkelijk eventueel 'substatussen' gaan creëren, die extra informatie geven over 'wel' of 'niet', bv. 'niet - in behandeling JP' of 'niet - in behandeling door JM'.

Kunst is dat de 'waarde' van een status er voor zorgt dat het in de groep 'wel' of 'niet' valt om bv. ook af te drukken op de rappels.

< 50 = wel in rekening brengen bij herinneringen

> 50 =  niet in rekening brengen bij herinneringen

 

Indien echter voor een bepaalde klant nooit een herinnering moet opgestuurd worden, is het aan te raden in de relatiefiche, tabblad extra 2, de soort herinnering op 'Geen' te zetten. Laattijdig openstaande facturen van deze klant worden dan niet in de herinneringen opgenomen.

 

Ten einde deze lijst makkelijk op te volgen, kan men via de factuur selectie de nodige keuzes maken. Ook op de herinneringen gaat hier in zekere zin rekening mee gehouden worden.

 

Nieuw

Bijkomende mogelijkheid is dat we hier 'memo's kunnen koppelen aan de documenten, zodat iemand in de administratie uitleg kan geven waarom een status gewijzigd werd. De button <Nieuw> zal een leeg schermpje openen, zodat daar een memo ingegeven kan worden, direct gekoppeld aan de betreffende factuur. Via de button <Opslaan> zal automatisch de memo worden bijgehouden en in de grid links worden getoond, samen met de gebruiker die de memo aangemaakt heeft.

Opvragen

Hier kunt u de relatie gegevens, de relatiefiche, rekening courant van deze klant en de factuur mee opvragen.

Wijzigen

Een heleboel facturen samen kunnen tegelijkertijd aangepast worden. Volgende mogelijkheden zijn ingebouwd:

Rappelnummers aanpassen naar een vast getal

Rappelnummers met x verminderen

De rappelstatus van de gemarkeerde documenten collectief op dezelfde status zetten.

Markeren

Om verschillende lijnen te markeren of te demarkeren.

Zoeken

Een handige tool in heel wat werklijsten ingebouwd: Door op Zoeken te klikken, verkrijgt men een veld waar men ofwel een factuurnummer, ofwel een archief-barcode (indien men deze module heeft) kan inscannen. Indien het document reeds in de lijst staat, wordt automatisch gepositioneerd op dit document. Indien het document nog niet in de lijst voorkomt (maar wel bestaat in het dossier), wordt de factuur automatisch in de lijst toegevoegd.

Documenten

Dit opent het overzicht van de gekoppelde documenten.

Export

Om te exporteren.

Afdrukken

Volgens de selectie, wordt de lijst afgedrukt.

De eerste mogelijkheid drukt de lijst af met hun respectievelijk rappelstatussen.

De tweede mogelijkheid zorgt voor dezelfde lijst, maar drukt automatisch ook de memo's er bij af.  De facturen zonder memo's worden eveneens afgedrukt.

Sluiten

Sluit het scherm af en vraagt desnoods of de wijzigingen moeten worden weggeschreven.