RMA Klant naar leverancier werklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module >

RMA Klant naar leverancier werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze werklijst kunt u items van de RMA klant doorsturen naar de RMA leverancier, voor verdere opvolging. Deze werklijst is opgesplitst in twee lijsten.

De button <Berekenen> werkt tegelijk voor beide grids, van zodra hier wordt op geklikt of er is een doorboeking gebeurd, worden dus de beide grids op het zelfde moment gerefreshd, zo kunnen er geen dubbele regels voorkomen of dubbele doorboekingen.

 

Links staan de 'kandidaten', van RMA klant items die voorgesteld worden om doorgestuurd te worden naar de RMA leverancier.

Rechts staan de RMA leveranciers die 'open' staan, m.a.w. waar items aan toegevoegd kunnen worden.

 

Indien aan de rechterkant RMA leveranciers staan die gebruikt kunnen worden voor de doorboeking, zullen deze voorgesteld worden, na het klikken op het pijltje in het in het midden van deze grids. Dan zal DBFACT voorstellen om een nieuwe RMA leverancier aan te maken. Dit gebeurt in de mate van het mogelijke zo (vol) automatisch mogelijk. Bij meerdere resultaten wordt de eerste vrije gekozen.

 

 

Om de RMA Klant door te boeken naar de juiste RMA Leverancier, selecteert u eerst de juiste RMA Klant, nadien klikt u op het blauwe pijltje. Dan toont DBFACT welke RMA Leveranciers kunnen gebruikt worden om te koppelen (indien er RMA Leveranciers zijn, die kunnen gekoppeld worden). Indien er geen RMA Leveranciers zijn die kunnen gekoppeld worden, krijgt u hiervan een melding en komt de vraag of u een nieuwe RMA Leverancier wenst aan te maken. Als u de juiste RMA Klant en de juiste RMA Leverancier weet, dan volstaat het van deze te selecteren en op de button <Doorboeken> te klikken. Vooraleer de RMA klant wordt doorgeboekt naar RMA leverancier, worden de beide RMA's eerst gecontroleerd op status, zodat er geen vergissingen/fouten kunnen gemaakt worden. Meerdere RMA Klant items markeren en doorboeken naar 1 RMA Leveranciersfiche is mogelijk.

 

Bij het doorboeken van een RMA klant naar een RMA leverancier, wordt deze werklijst onmiddellijk gerefreshed en staat de RMA klant niet meer in de linkergrid, dit om dubbele doorboekingen of twijfel te vermijden.

In de RMA leverancier wordt automatisch de koppeling naar het RMA klant document gezet en deze krijgt de Interne status 'Komt van RMA Klant'. Dit is ook zo bij de RMA klant: automatisch wordt daar ook de koppeling naar de RMA leverancier gezet en dit item krijgt de Interne status 'Doorgeboekt naar RMA Leverancier'. Een koppeling manueel toevoegen is niet mogelijk, dit dient steeds door een doorboeking te gebeuren, dus het koppelen is enkel mogelijk via deze lijst.