Algemeen

Navigation:  Configureren > Veranderen Variabelen > Algemeen >

Algemeen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

916017

Deze variabele moet worden geactiveerd indien je op de artikelfiche het veld prijs per wenst te gebruiken.