Veranderen Variabelen

Navigation:  Basis > DBFACTw Menu >

Veranderen Variabelen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Heel wat aanpassingen kunnen hier gebeuren, maar wees hier heel voorzichtig mee want elke aanpassing in dit menupunt kan verregaande gevolgen hebben voor de werking van DBFACTw. Verderop in deze helpfile kan u meer terugvinden.