Veranderen status niet geïmporteerde artikelen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Artikelimportwizard > Stap 3: Creatie/Update >

Veranderen status niet geïmporteerde artikelen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U heeft in het importgedrag aangeduid dat u artikelen die van een leverancier niet meer op het bronbestand vermeld zijn, wenst te veranderen van status. Na de import heeft DBFACTw gedetecteerd dat dergelijke artikelen wel degelijk bestaan, vandaar dat deze in een lijst worden voorgesteld. Deze lijst wordt na het importeren automatisch voorgesteld.

 

Markeren

U duidt aan welke van deze artikelen u wenst te veranderen naar de status einde reeks (of zelfs 'historiek').

Opvragen

Om het artikel met één druk op de knop op te vragen. Zo kunt u zich er van vergewissen of het voorstel van de importwizard correct is.

Uitvoeren

De artikelen waarvan u de status wenst te wijzigen worden overlopen en gewijzigd van status.

Sluiten

Deze lijst wordt gesloten. Indien u nog niet op uitvoeren had geklikt, zijn de statussen niét aangepast.