Verander variabelen (Direct menu: 4)

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > Certipost - Outbound > Instellingen Certipost - Outbound >

Verander variabelen (Direct menu: 4)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

In ‘Verander variabelen’ moeten verschillende parameters overlopen worden :

-Certipost: URL (Helpkey 960250) : dit is de algemene URL om een HTTPs-verbinding tot stand te brengen in productie-omgeving (dus niet in testomgeving). Deze URL wordt zowel gebruikt bij inkomend en uitgaand Certipost-verkeer.

-Login (Helpkey 960246) : loginnaam voor de HTTPs-verbinding. Zowel voor inkomend als uitgaand verkeer.

-Paswoord (Helpkey 960247) : paswoord voor de HTTPs-verbinding. Zowel voor inkomend als uitgaand verkeer.

-Certipost outbound verkeer actief in dit dossier (Helpkey 960705) : via deze parameter stelt u in of u in dit dossier de e-Invoices via Certipost wenst te versturen. Deze parameter staat standaard in elke dossier aan als u over de module beschikt.

-Bestandslocatie uitgaand verkeer (Helpkey 960556) : dit is de locatie waar bestanden voor uitgaand verkeer komen te staan. Het is aan te raden om in uw dossiermap een Certipost-directory aan te maken en deze in te stellen. Dit is een verplicht in te vullen veld. Indien u ook werkt met Certipost Inbound, is een aparte locatie nodig voor deze.

-Certipost outbound in testomgeving (Helpkey 960557) : bij een Certipost-opstart gaat eerst in een testomgeving (staging.certione.com) moeten worden gewerkt om na te gaan of alles correct wordt doorgestuurd en ontvangen. Default gaat deze parameter dan ook aanstaan. Eenmaal alles correct is ingesteld mag deze parameter worden uitgezet.

-Verzender inschrijvingen/e-Invoices (Helpkey 960664) : u gaat nu zelf uw documenten elektronisch versturen en hiervoor heeft een unieke verzender-ID nodig. Deze ID wordt gebruikt bij het doorsturen van gegevens aan Certipost zodat Certipost weet van wie de gegevens afkomstig zijn. Deze ID gaat u worden doorgegeven door Certipost.

-Te gebruiken certificaat bij versturen e-Invoices (Helpkey 960597) : bij het elektronisch versturen van documenten gaat het document digitaal ondertekend worden om de echtheid te verifiëren. Dit digitaal ondertekenen gebeurt op basis van een aanwezig certificaat op de lokale computer. Elke computer die documenten elektronisch gaat versturen moet ditzelfde certificaat geïnstalleerd hebben.

Eerst moet het certificaat dus geïnstalleerd worden op de computer. Hierna kan via het loepje het gewenste certificaat gekozen worden.

Als er op een computer geprobeerd wordt om documenten elektronisch te versturen en het ingestelde certificaat is niet aanwezig, dan wordt hiervan een melding gegeven en wordt het versturen afgebroken.