Verander variabelen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Inbound > E-Invoice - Inbound > Parameters E-invoice Inbound >

Verander variabelen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

Bestandslocatie inkomend (Helpkey 960248)

Locatie waar de inkomende facturen opgeslagen worden, die gedownload zijn

Match-artikel (Helpkey 960249)

Algemeen artikel (dient nog aangemaakt te worden), dat gebruikt wordt voor artikelen die niet op stock dienen te komen of waar geen receptie is voor aangemaakt. vb USB sticks voor eigen gebruik

Bijlage default (Helpkey 960402)

Keuze tussen Snelkoppeling/Archief en Vragen (afhankelijk of er wordt gewerkt met de module Digitaal archief). Deze instelling bepaalt hoe de documenten bijgehouden worden. Meer uitleg over de instellingen voor bijlagen kunt u hier onderaan terugvinden.

Recepties afpunten bij overname elektronisch document (Helpkey 960088)

Hiermee wordt ingesteld of de openstaande recepties dienen afgepunt te worden bij de overname van een elektronisch document.

Disconto aftrekken van totaalbedrag (Helpkey 960596)

Via deze parameter bepaalt u of u het totale factuurbedrag boekt of het netto te betalen factuurbedrag.

Bij de tweede mogelijkheid wordt de disconto direct verwerkt op niveau van de factuur, naar de correcte grootboekrekening en niet meer bij het boeken van de betaling.

Update grootboekrekeningen regels

Met deze button worden de koppelingen bijgewerkt van de grootboekrekeningen volgens de gegevens die op dat ogenblik in de artikelen staan. Dit is nodig als een artikel met een nieuwe grootboekrekening gekoppeld wordt, dan worden de geboekte regels van dit artikel ook gerefreshed.

 

Indien u in DBFACT met de licentie Digitaal archief werkt, is er nog een parameter meer in menu Verander variabelen: "Archiefetiketten afdrukken". Als deze parameter actief staat, dan wordt default archiefetiketten afgedrukt, bij het opslaan van een inkomende factuur/creditnota.

 

Bestandslocatie: Locatie op de server, onder de datamap, waar de e-invoices worden geplaatst na het downloaden. Bij het instellen van deze locatie wordt automatisch een nieuwe map 'Backup' gemaakt en hier worden zowel de XML bestanden als de PDF bestanden van de e-invoices geplaatst.

 

Match-artikel: Hier wordt een artikel ingesteld om 'losse' artikelen aan te koppelen. Dit manueel artikel kunt u gebruiken om artikelen te koppelen die bv éénmalig aangekocht worden, artikelen die niet op stock dienen te komen, die niet gereceptioneerd zijn, maw waar u dus geen historiek van wenst bij te houden. Dit artikel dient u zelf nog aan te maken:

 

Beheer Manueel Artikel: Soort: Diverse

                 Groep: Diverse

                 Aankoop: 604000

                 Verkoop: 700000

                 Prijs: 0

                 Stockcontrole: Uitgevinkt

 

Bijlagen: Deze instelling is afhankelijk of u werkt met Digitaal archief of niet.

 

Indien u werkt met Digitaal archief dienen de instellingen als volgt ingesteld te worden:

Helpkey 960402 op 'Archief'

Via Direct-menu 31 locatie instellen: Tabblad Certified Add-Ons, Tabblad Digitaal archief

 

Indien u niet werkt met Digitaal archief dienen de instellingen als volgt ingesteld te worden:

Helpkey 960402 op 'Snelkoppeling'

Helpkey 960451 locatie instellen, waar deze bijlagen worden opgeslagen in het veldje "Lokatie gemeenschappelijke bijlages"