Veldomschrijvingen aanpassen in DBFACT?

Navigation:  FAQ > Hoe kan ik...? >

Veldomschrijvingen aanpassen in DBFACT?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Op sommige plaatsen in DBFACT kan U de omschrijving van de labels (teksten voor een ingaveveld) aanpassen naar uw smaak. Onder andere bij 'Projectbeheer' is deze functie reeds geactiveerd.

 

Het voordeel van het kunnen wijzigen van de labels is dat U op deze manier een duidelijker beeld  krijgt van de omschrijving  van het veld.

 

Voorbeeld

In het veld 'Datum 1 ' geeft U bijvoorbeeld de datum van eerste afspraak  in. 'Datum 1' kan U in dit geval vervangen door 'Eerste afspraak '.

 

Hoe kan je de omschrijving wijzigen ?

U kan eenvoudig de omschrijving wijzigen door rechts te klikken op het labelveld .

 

Als de tekst 'Veldomschrijving aanpassen' NIET verschijnt  betekent dit dat de tekst van de label niet kan worden aangepast.

 

In dit scherm ziet U bovenaan de naam van het scherm. Dit is voor zuiver intern gebruik.

 

Bij 'Standaard omschrijving' ziet U de default omschrijving zodat U nog altijd weet wat de basisomschrijving was.

 

Bij Nederlands, Frans, Engels & Duits  geeft u de respectievelijke vertalingen in. Als er geen omschrijving is ingevuld wordt de standaard omschrijving gebruikt...

 

Door op 'Bewaar ' te klikken bewaart U de omschrijvingen. U ziet dat de tekst van de label is gewijzigd.