Velden en Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Domiciliëring >

Velden en Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tot datum

Selectie op documenten met een factuurdatum kleiner dan de opgegeven datum.

Niet Afgepunte

Weergave van de documenten die reeds afgepunt (dus betaald) zijn indien het vakje aangevinkt wordt.

Betalingsvrw

Selectiemogelijkheid op betalingsvoorwaarde.

Berekenen

Button om de selectie effectief door te voeren.

 

 

 

Grid:

 

M

In deze kolom wordt het document al dan niet gemarkeerd voor doorsturen naar de bank

Document

Nummer van de verkoopfactuur met een betalingsvoorwaarde voor domiciliëring die nog niet naar de bank werd doorgestuurd.

Naam

Naam van de klant

#Bedrag

Bedrag van de factuur. Dit bedrag is aanpasbaar.

Dom. Nr.

Domiciliëringsnummer. Dit nummer wordt bij de bank van de klant verkregen bij het verkrijgen van de domiciliëring en moet in de relatiefiche ingevuld worden. Indien geen domiciliëringsnummer ingevuld is, kan de betaling onmogelijk naar de bank worden verstuurd en verschijnt de boodschap 'geen domiciliëringsnummer ingevuld'

Vervaldatum

Vervaldatum van de factuur.

Doc. Bedrag

Oorspronkelijk totaalbedrag van het document, zonder rekening te houden met eventueel disconto.

Disconto

Discontobedrag dat van het totale factuurbedrag afgetrokken wordt bij het versturen van de domiciliëring. (Deze kolom is niet zichtbaar op het voorbeeld hierboven)

 

 

 

Buttons 2 (Onderaan)

 

Globaal Markeren

Markeert alle lijnen in een enkele druk op de knop. Let wel dat de documenten zonder domiciliëringsnummer eveneens opgenomen worden.

Markeren

Markeert de actieve lijn

Document

Geeft het document (verkoopfactuur) weer

Ok

Voert de domiciliëring uit twee bestanden op de harde schijf uit. Deze bestanden bevinden zich standaard op de schijf C:\, in de map Bfiles. Er worden twee bestanden aangemaakt omdat de domiciliëringen waarbij de innende bank ook de betalende bank is over het algemeen sneller uitbetaald worden. Aangezien de betalingen op twee verschillende uittreksels voorkomen, kunnen dan ook de twee bestanden apart worden ingelezen. Het principe is dezelfde als voor de betalingsopdrachten en kan eveneens in Isabel  of in een andere banksoftware ingelezen worden. Eens op OK geklikt werd vraagt DBFACTw nog welke spildatum van inning moet gebruikt worden. De spildatum is de datum waarop de betaling aan de bank van de klant wordt gevraagd en uitgevoerd. De mogelijkheid bestaat eveneens om een lijst van de uitgaande domiciliëringen af te drukken.

Sluiten

Sluit de bewerking af zonder iets aan te maken.