Nummering journalen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudperiodes >

Nummering journalen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor hen die met meerdere dagboeken werken is er eveneens de verplichting de nummering van de journalen in te geven.

 

Het is namelijk zo dat DBFACT voor elk journaal een specifieke nummering heeft, die ingesteld worden per datum dat deze dienen gebruikt te worden, waardoor de dagboeken onmogelijk door elkaar kunnen gehaald worden. Dankzij de combinatie van de verschillende journaalnummers met de gedefinieerde datums van het boekjaar en de ingegeven nummer zal DBFACT steeds het correcte nummer voorstellen, zelfs indien de boekingsdatum in een vorig boekjaar ligt.

 

 

In het scherm worden de verschillende dagboeken weergegeven met lege nummers. Het volstaat om de nummers in te geven in de zin van het voorbeeld hierboven en dan de gegevens op te slaan. Het veld 'Blok' laat toe het geselecteerde journaal te blokkeren om elke boeking onmogelijk te maken. Met de button <Overnemen> is het mogelijk om jaar na jaar dezelfde nummering over te nemen, waarbij enkel de begingetallen dienen gewijzigd  te worden. Met de button <Wijzigen> kunnen deze begingetallen aangepast worden  naar de nieuwe begincijfers van de nieuwe nummering.