Velden

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > Saldibalans klanten/leveranciers >

Velden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Soort balans

Keuze tussen klantenbalans of leveranciersbalans

Datum afdruk

Datum dat u deze lijst afdrukt

Tot datum (cumul)

Som van debet en credit sinds het begin tot en met de ingegeven datum. (dit zijn de 3 eerste kolommen: totaal debet, totaal credit, saldo)

Van datum (periode)

Vanaf welke datum u deze saldibalans opvraagt = het begin van de gevraagde periode. (dit zijn de 3 laatste kolommen)

Tot datum (periode)

Tot welke datum u deze saldibalans opvraagt = het einde van de gevraagde periode. (dit zijn de 3 laatste kolommen)

Sorteren

Mogelijkheid tussen sorteren op naam van de relatie, nummer van de relatie, of openstaand bedrag van groot naar klein. Negatieven komen helemaal onderaan de lijst.

Interessecode

Mogelijkheid om een selectie te maken op de interessecode zoals vermeld in de relatiefiche onder tabblad 'klant'.

Divisie

Mogelijkheid om de relaties te selecteren die deel uitmaken van een bepaalde divisie (indien multi-divisie werd ingeschakeld).