Velden

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > Balans en resultatenrekening >

Velden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Soort balans :

Proef en saldibalans


Balans


Resultatenrekening


Balans VKT (verkort schema)


Resultatenrekening VKT (verkort schema)


Vereenvoudigde balans / resultatenrekening

Boekjaar :

Boekjaar waarop de gevraagde lijsten betrekking hebben (dus niet kalenderjaar)

Tot datum :

Datum tot waar de cijfers gecumuleerd worden sinds het begin van het boekjaar

Begin periode :

Eerste datum van de periode waarvoor de gegevens gevraagd worden

Einde periode :

Laatste datum van de periode waarvoor de gegevens gevraagd worden

Vergelijk met periode :

Mogelijkheid om met een andere periode van datum tot datum te vergelijken.  De twee velden bevinden zich onder het vakje. Dit is enkel beschikbaar op de 'resultatenrekening', dus niet op het vereenvoudigd schema of de vereenvoudigde.