Velden

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen > Afschrijvingen >

Velden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Boekjaar :

Boekjaar waarvoor de afschrijvingen moeten worden uitgevoerd

Van rekening :

Eerste investeringsrekening waarin de gegevens moeten worden opgehaald

Tot rekening :

Laatste investeringsrekening waarin de gegevens moeten worden opgehaald

Jaar/nummer :

Specifieke afschrijving die moet worden opgehaald. Het jaar/nummer wordt teruggevonden in het scherm 'Nieuwe / opvragen / verkoop aanwervingen'. Let wel dat per grootboekrekening dezelfde jaar/nummer combinaties worden gebruikt.

Aantal twaalfden :

Aantal twaalfden dat moet worden afgeschreven. Hier loopt de gebruikswijze uiteen naargelang per maand moet afgeschreven worden of voor een volledig jaar. Voor een volledig jaar zal de afschrijving 1 maal per jaar worden uitgevoed met 12 twaalfden. Hiermee zullen alle nieuwe investeringen van het boekjaar over 12 maanden worden afgeschreven. Voor de niet-KMO's zullen de afschrijvingen maandelijks moeten uitgevoerd worden, met telkens 1 twaalfde. Op die manier zullen de nieuwe investeringen slechts op die maanden worden afgeschreven waar het mag.

Jaar/Nr. :

Boekjaar en volgnummer in een bepaalde grootboekrekening

Rekening :

Rekening waar de aanschaf van het actief werd geboekt

Omschrijving :

Omschrijving van het actief (zie hoger)

Identificatie :

Identificatie van het actief (zie hoger)

Boekwaarde :

Restwaarde van het actief voor het uitvoeren van de afschrijving

Twaalfden :

Aantal twaalfden dat zal worden afgeschreven

Tot :

Indicatie voor totaal afschrijven. Dit kan aangevinkt worden indien een bepaald actief intergraal moet worden afgeschreven. De knop totaal afschrijven heeft dezelfde functie.

Afschrijvingen definitief uitvoeren :

Door dit vakje aan te vinken worden de afschrijvingen weggeschreven in de tabellen en gaat DBFACTw in het vervolg rekening houden met de doorgevoerde bewerkingen.

Diverse boeking aanmaken :

Hiermee wordt de nodige diverse boeking aangemaakt om de afschrijvingen op te nemen in de boekhouding.

Journaal :

Keuze van dagboek onder dewelke u de afschrijvingen wenst uit te voeren

Datum diverse boeking :

Datum waarop de bewegingen in de boekhouding moeten worden opgenomen.

Nummer diverse bewerking :

Nummer van de diverse bewerking. Indien met meerdere dagboeken wordt gewerkt en in de boekhoudperiodes de correcte nummering werd ingevoerd, zal DBFACTw zelf een nummer toekennen in de juiste nummering van het boekjaar waaronder de boekingsdatum valt.