Velden - Hoofding

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Diverse bewerkingen > Creatie >

Velden - Hoofding

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Journaal

In dit veld wordt het diversen journaal opgegeven waarin de diverse zal opgenomen worden. Deze mogelijkheid is enkel toegankelijk indien in de parameters 'meerdere diverse journalen' geactiveerd is. In dit geval moeten de journalen worden gedefinieerd in 'Filebeheer – Boekhoudingsbestanden – journaaldefinities' en de nummering ingesteld in de boekhoudperiodes. De nummering die eraan gegeven wordt is evenwel niet jaarafhankelijk. Eens de nummering gebruikt, kan deze in een ander boekjaar niet opnieuw gebruikt worden.

Dankzij de nummering kan onmiddellijk uitgemaakt worden van welk journaal een diverse afkomstig is. Met de toets F5 kunnen de mogelijke journalen worden opgevraagd.

Datum

De boekingsdatum is de datum waarmee de boekhouding rekening houdt wat betreft periodes, BTW aangiftes e.d.m. Met deze datum wordt eveneens nummering in het bewuste journaal opgevolgd. Indien nodig zal het systeem de nummering aanpassen.

Document nr.

Hier wordt het documentnummer van de diverse opgegeven, afhankelijk van het gekozen journaal. Indien hier een nummer wordt opgegeven die geen deel uitmaakt van het bewuste journaal, wordt het nummer aangepast.

In dezelfde handelswijze wordt, indien een datum van een vorig boekjaar wordt ingegeven, het eerstvolgend vrije nummer van de reeks van het opgegeven boekjaar en journaal ingevuld.

Dit nummer kan overschreven worden door een bestaand nummer van een diverse die tijdelijk werd afgesloten (zie lager).

Te boeken

Hier wordt het saldo van de diverse weergegeven. Om een diverse te kunnen afsluiten moet dit saldo vanzelfsprekend op 0 staan. Een negatief saldo wijst op een hoger creditsaldo.