Velden - Detail

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Creditnotajournaal op verkopen > Creatie/Wijzigen >

Velden - Detail

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rekening

Hier wordt rechtstreeks de grootboekrekening ingevuld waarop de creditnota dient te worden geboekt.

Omschrijving

Wordt automatisch door DBFACT ingevuld met de omschrijving van de ingegeven grootboekrekening.

BTW

Hier wordt voor elke lijn eveneens de BTW code ingegeven. Aan de hand van de BTW code weet DBFACT welke BTW voet toegepast moet worden en of er al dan niet disconto moet worden toegepast. De definitie van de BTW code bevinden zich in het menupunt 8.3.9 'File Beheer' 'Boekhoudings-bestanden' – 'BTW codes', Direct-menu 544.

Valuta

Het eventuele bedrag in valuta van de regel. Het veld kan enkel ingevuld worden indien in de hoofding valuta ingevuld werd.

Debet en credit

De bedragen van de verkoop (of eventuele terugname) op de hierboven opgegeven rekening.

Dienst

Dit veldje dient aangevinkt te worden indien het om een intracommunautaire creditnota van diensten gaat, dan wordt dit bedrag negatief opgenomen in vak 44. Dit dient Uitgevinkt te staan als het om intracommunautaire creditnota van Goederen gaat, dan wordt dit negatief opgenomen in vak 46.

Opmerking

Een eventuele opmerking die bij de regel past.