Velden - Detail

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Verkoopboek > Creatie/Wijzigen >

Velden - Detail

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rekening

Hier wordt rechtstreeks de grootboekrekening ingevuld waarop de verkoop dient te worden geboekt.

Omschrijving

Hier staat de omschrijving van de gebruikte grootboekrekening.

BTW

Hier wordt voor elke lijn eveneens de BTW code ingegeven. Aan de hand van de BTW code weet DBFACT welke BTW voet toegepast moet worden en of er al dan niet disconto moet worden toegepast. De definities van de BTW code bevinden zich via Direct-menu 544.

Valuta

Het eventuele bedrag in valuta van de regel. Het veld kan enkel ingevuld worden indien in de hoofding de valuta ingevuld werd.

Debet en credit

De bedragen van de verkoop (of eventuele terugname) op de hierboven opgegeven rekening.

Dienst

Dit veldje dient aangevinkt te worden indien het om een intracommunautaire verkoop van diensten gaat, dan wordt dit bedrag opgenomen in vak 44. Dit dient Uitgevinkt te staan als het om intracommunautaire verkoop van Goederen gaat, dan wordt dit opgenomen in vak 46.

Opmerking

Een eventuele opmerking die bij de regel past.