Velden - Detail

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Diverse bewerkingen > Creatie >

Velden - Detail

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nummer

Hier wordt de boeking ingegeven. Dit kan een grootboekrekening zijn, een documentnummer of een relatienummer. Een grootboekrekening wordt voorafgegaan door de letter G, een boeking op een klant door de letter K gevolgd door het relatienummer, een betaling op een leverancier door de letter L gevolgd door het relatienummer. Er kunnen eveneens rechtstreeks documenten worden ingegeven zonder de omweg via relatie te moeten doen en deze rechtstreeks te boeken: I+documentnummer voor een aankoopfactuur, F+documentnummer voor een verkoopfactuur, C+documentnummer voor een uitgaande creditnota,O+documentnummer voor een inkomende creditnota.

Bij het ingeven van een code F, I, C of O zonder documentnummer kan gezocht worden op bedrag. Een afwijking (eveneens bedrag en niet percentage) kan eveneens worden meegegeven. Indien wordt gevraagd te zoeken naar een bedrag van 100 met een afwijking van 5 zal het programma dus zoeken op bedragen tussen 95 en 105.

                                Er bestaat ook een mogelijkheid om te zoeken om referentie van de aankoopfactuur. Hiertoe wordt de referentie van de factuur ingegeven zoals die op de aankoopfactuur werd ingegeven (vandaar het belang om de juiste referentie mee te geven), voorafgegaan door een "-" teken.
Indien gewerkt wordt met een gestructureerde mededeling bij uitgaande facturen, kan deze ingegeven worden door het gebruik van het "+"-teken.
Dezelfde ingave als de vorige lijn kan overgenomen worden door het gebruik van een asterisk (*). Een dubbele asterisk (**) neemt de ingave van de vorige lijn en over en gebruikt hetzelfde antwoord indien er een vraag werd gesteld door DBFACT (zoals het tonen van de openstaande posten, waarbij steeds 'op relatie' moet geboekt worden).

Let wel dat de rekeningen 400000, 440000, 55*, 57*, die rechtstreeks gekoppeld zijn aan een journaal, kunnen gebruikt worden, maar dat dit de journalen NIET bijwerkt. Bijgevolg ontstaan er verschillen tussen het journaal en de grootboekrekening. Ze dienen in principe dus enkel gebruikt te worden bij het invoeren van een beginbalans of bij correcties om de grootboekrekening te laten overeenstemmen met het desbetreffende journaal.

In het veld 'nummer' kunt u eveneens A ingeven. Daarbij worden de gegevens opgeslagen en het document onmiddellijk afgesloten zonder verdere verwittiging. Indien het document uit balans is, of het saldo in het veld 'te boeken' niet op 0, wordt hiervan melding gemaakt. Indien de wachtrekening voor het tijdelijk afsluiten niet is ingesteld zal het systeem weigeren de diverse op te slaan. Indien deze wel is ingesteld, zal het systeem melden dat de onbalans zal afgeboekt worden naar de wachtrekening. Indien op 'Ja' wordt geklikt, zal dit ook gebeuren.

Om verder aan de diverse te werken, geeft u het nummer van de diverse in het veld 'Document nr.' in (zie hoger), in plaats van het door het systeem opgegeven nummer.

Omschrijving

Wordt door het systeem ingevuld met de met de omschrijving die bij het veld 'Nummer' hoort.

Valuta debet

Niet gebruikt.

Valuta credit

Niet gebruikt.

Debet

Bedrag dat op de rekening moet gedebiteerd worden.

Credit

Bedrag dat op de rekening moet gecrediteerd worden.

Opmerking

Dient voor de ingave van een eventuele opmerking m.b.t. de ingegeven regel.