Velden - Detail

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Creditnota's op aankopen > Creatie/Wijzigen >

Velden - Detail

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rekening

Dit veld dient om de rekening in te geven waarop moet geboekt worden. Dit kunnen enkel grootboekrekeningen zijn. Met een '/' worden alle grootboekrekeningen opgevraagd die reeds met die leverancier werden gebruikt.

Indien de optionele module analytische boekhouding geïnstalleerd is, wordt bij het valideren van de rekening het scherm opgeroepen die zal toelaten de analytische uitsplitsing in te geven.

Indien wordt geboekt op een investeringsrekening en de optionele module 'afschrijvingen' werd aangeschaft, komt automatisch het scherm tevoorschijn waar de gegevens in verband met de afschrijvingen en de inventaris van de vaste activa kunnen worden ingegeven.

Omschrijving

Wordt automatisch door DBFACT ingevuld met de omschrijving van de ingegeven grootboekrekening.

Valuta

Hier kan in desbetreffend geval het op de rekening te boeken bedrag in valuta worden ingevuld. Indien een positief bedrag wordt ingegeven, zal dit na omrekening in het vak debet worden ingevuld, indien een negatief bedrag wordt ingegeven, gaat dit naar credit.

Debet

Het debetbedrag dat op de geselecteerde rekening moet worden gezet.

Credit

Het creditbedrag dat op de geselecteerde rekening moet worden gezet (normale boeking).

Vak

Het vak op de BTW aangifte. Dit vak is gelinkt aan de grootboekrekening. In principe moeten alle aankopen handelsgoederen geboekt worden in vak 81, de onkosten naar van 82 en de investeringen naar vak 83. DBFACT houdt automatische rekening met het geselecteerde BTW-stelsel om waar nodig de vakken aan te passen en houdt ook rekening met de speciale vakken voor de creditnota's.

Opmerking

Gebruik dit veld om een eventuele opmerking of toelichting in te geven.