Vaste activa

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis >

Vaste activa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om uw afschrijvingen efficiënt te beheren, bestaat de optionele afschrijvingsmodule. Voor uitleg over deze module, zie afschrijvingen.