Unit activeringswerklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Contractenmodule >

Unit activeringswerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u desgewenst registreren welke 'activeringen' u op te volgen heeft. Dit is één van de mogelijkheden van de contractmodule, maar zeker geen noodzaak. U kunt een unit gewoonweg activeren door een vinkje op de unit te zetten.

Deze functie voorziet vooral in het extra bijhouden van alle mogelijke leasing of afschrijvingsmodaliteiten.

Bovendien, als er units gekoppeld zijn aan deze activeringsinformatie, beschikt u over de mogelijhkeid om de lijst te krijgen van de units die hieraan gekoppeld zijn.

 

 

 

Selectie

Laat onderstaand scherm zien

Nieuw

Nieuwe unit activering (zie ook hieronder)

Opvragen

Vraagt unit activering op

Wijzigen

Vraagt unit activering op en laat u toe deze te wijzigen

Markeren

Markeert de lijst (globaal markeren/demarkeren)

Verwijderen

Verwijdert de unit activering

Afdrukken

drukt lijst af van deze werklijst

Sluiten

sluit huidig scherm

 

 

Zoekcode

Selectie op de zoekcode

Omschrijving

Selectie om de omschrijving

Contractnummer

nummer van tot : dit van het contract zelf

Unit

Definieer hier een unit om op te selecteren

Unit selector

zie unit werklijst

 

 

Code

Zelf te kiezen code kan u hier ingeven

Omschrijving

Vrije omschrijving in te vullen

Eigendom

Keuze tussen onderneming of eigenaar

Tabblad afschrijving

Informatief scherm met betrekking tot de afschrijving van deze leasing

Tabblad Leasing

Informatief scherm met betrekking tot de leasing zelf

Tabblad Memo

Vrij memo veld

Tabblad Units

Grid met een verzameling van de units en artikelen onder deze activering