Uitvegen afschrijvingen boekjaar

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen >

Uitvegen afschrijvingen boekjaar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hier wordt de mogelijkheid gegeven de afschrijvingen van een gekozen boekjaar uit te vegen indien gewenst. Deze mogelijkheid heeft enkel effect indien de afschrijving reeds definitief over een of meerdere afschrijfperiodes zijn uitgevoerd. Indien bvb. reeds 10/12 zijn uitgevoerd in het gekozen

 

boekjaar worden de 10/12 uitgeveegd, zelfs al zijn deze 10/12 in meerdere malen ingegeven. Vanzelfsprekend moeten daarna de afschrijvingen opnieuw worden uitgevoerd.

Let wel dat bij het uitvegen van de afschrijvingen, de eventueel automatisch gegenereerde diverse bewerking niet wordt verwijderd of omgedraaid. Dit moet dus nog manueel gebeuren.