Uitgewerkt voorbeeld

Navigation:  Basis > Het artikel > FTP Export Persoonlijke Prijzen >

Uitgewerkt voorbeeld

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Probleem stelling:
Om de website up to date te houden dienen we iedere dag omstreeks 20.00 uur een DBF bestand ter beschikking te hebben.
In dit DBF bestand moeten de persoonlijke prijzen van alle webartikelen aanwezig, dit enkel voor de DEALERS.
In dit bestand moeten volgende velden aanwezig zijn:

Artikelomschrijving

Artikelnummer

relatie gegevens

bruto korting

 

We dienen dus volgende stappen te ondernemen om dit te automatiseren:

1.Relatie en artikel filter aanmaken

2.Instellen van FTP gegevens.

3.dbfactw_dossier_settings.xml bestand aanmaken.

4.In de relatie fiche aanduiden dat het type export gelijk moet zijn aan EXCEL bestand.

5.via direct-menu <1238> dienen we in te stellen dat de aangemaakte relatie en artikel filter, gebruikt moeten worden om dit bestand aan te maken.

6.Door gebruik te maken van de "task sheduler" in windows kunnen we inplannen dat dit iedere dag om 18.00 uur op de ftp moet staan.

 

 

Gezien punt 1 behoort tot de basis functionaliteit van DBFACTw bespreken we dit hier niet.
U kan hier meer informatie over vinden via deze link.

 

 

Instellen van FTP gegevens.

 

Via direct menu 4 kunnen we deze instellingen maken.
Ga in de verander variabelen naar het tabblad Prijzen / ExportFTP

 

 

In de veranderen variabelen kan u het volgende instellen:

Algemeen export type (helpkey 960500)

oEXCEL: voor iedereen wordt er EXCEL gebruikt ongeacht de persoonlijke instelling;

oXML: voor iedereen wordt er XML gebruikt ongeacht de persoonlijke instelling;

oDBF: voor iedereen wordt er DBF gebruikt ongeacht de persoonlijke instelling;

oCSV: voor iedereen wordt er CSV gebruikt ongeacht de persoonlijke instelling;

oPer klant: bij deze instelling wordt er gekeken naar de persoonlijke instelling op de relatiefiche.

Algemeen zippen (helpkey 960501)

oJa: voor iedereen wordt er gezipt; ongeacht de persoonlijke instelling;

oNee: er wordt voor niemand gezipt, ongeacht de persoonlijke instelling;

oPer klant: bij deze instelling wordt er gekeken naar de persoonlijke instelling op de relatiefiche.

 

Je kan ook kiezen waar deze bestanden naartoe moeten gestuurd worden. Via FTP of lokaal/netwerk.

 

DBfactw_dossiers_settings.xml bestand aanmaken

 

Gezien ik de velden artikelomschrijving / artikelnummer / relatiegegevens / bruto korting moet hebben.
kan ik volgend XML bestand aanmaken onder de dossier map op de server:

 

 

Het vette gedeelte in de onderstaande tekst is het variabele gedeelte.

select a_nummer,a_artcode from perlis into cursor crsResult readwrite

 

Export type op DBF plaatsen

 

Op de relatiefiche kan bij de extra info (hiervoor dien je helpkey 945011 “Extra velden gebruiken” aan te vinken) het export type geselecteerd worden alsook of de prijslijst dient gezipt te worden. Deze opties hebben enkel nut wanneer in de “veranderen variabelen” Per klant” geselecteerd is. Wanneer de klant een auto-updater gebruikt dan dient het type voor die klant op DBF te staan.

 

 

 

 

Protip

Via de relatiewerklijst kan je gebruik maken van de globaal wijzigen functie om het type export voor meerdere relaties in 1 beweging aan te passen.

 

Globaal wijzigen in relatie werklijst        

 

 

Vanop de relatiewerklijst kan u via globaal wijzigen het exporttype selecteren alsook of het bestand moet gezipt worden.

 

 

 

Menu persoonlijke prijslijst exporteren

 

Via direct menu 1238 of via 5.2.A. kunnen we, de gemaakte relatie en artikel selectie, instellen voor export naar FTP.
Belangrijk hier is dat u steeds een reeds opgeslagen filterdefinitie gebruikt.

 

 

Via de Button<Maak boot.xml> kunnen we een snelkoppeling aanmaken die dit systeem automatiseert.
Sla het BOOT.XML bestand op onder de C:\DBFACTw map waarna u volgend icoon op uw bureaublad krijg.

 

 

Indien u dubbelklikt op dit icoon zal de export gestart worden.

 

Hier kan je selecteren voor welke relaties je prijzen wil laten berekenen alsook welke artikelen.

Onderaan bepaal je de bestandsnaam van de prijslijst zelf alsook van het zip bestand.

Indien je maar 1 relatie geselecteerd hebt kan je de optie “Maak submappen aan” uitvinken.

 

Via de knop “Maak boot.xml” kan je ook boot bestand maken, waarmee je DBFACTw kan laten starten via de taakplanner.

 

Automatiseren via de taakplanner

 

Het enige wat we nu nog moeten doen is een taak aanmaken in de Windows Task Sheduler.
Dat kunnen we doen via menu start / accessories / system tools / task sheduler.

 

Hier kunnen we een nieuwe taak inplannen via de optie Create task.
 

 

Vul hier de naam in van de taak en ga naar het tabblad "Triggers" waar u de periodiciteit van de taak kan instellen.

Klik hier op "New".

 

 

Het volstaat om het aangeduide deel in te vullen.

Naar analogie met de probleem stelling kunnen we hier dus invullen:

Daily -- Start 18/03/2010 -- 20.00 uur.

 

Vervolgens kunnen we in het tabblad "Actions" gaan inplannen dat het boot.xml bestand moet geactiveerd worden op de ingestelde periodiciteit.

 

 

 

Hier duiden we aan dat we DBFACTw wensen op te starten.
Dat doen we door:

 

Program/script

We stellen hier in dat DBFACTw moet gestart worden

Dat doen we door daar "C:\dbfactw\dbfactw.exe" te plaatsen.

Optional

Hier duiden we aan dat terwijl we DBFACTw opstarten, ook het aangemaakte boot.xml bestand wensen uit te voeren.
Dat doen we door hier "C:\dbfactw\boot_exportprijslijst.xml" in te vullen.

 

Klik op OK en sluit de taakplanner af.

 

Eenmaal u deze zaken heeft ingevuld zal er iedere dag omstreeks 20.00 uur een bestand op de FTP geplaatst worden met daarin de gevraagde gegevens.