Projectbeheer

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies >

Projectbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Projecten zijn opdrachten die voor een bepaalde klant opgestart worden, een bepaald verloop hebben, en uiteindelijk afgesloten hebben. In DBFACTw bestaat de mogelijkheid om een project te definiëren, en er tal van informatie van bij te houden.

 

Het uitgebreid projectbeheer gaat veel verder dan het 'eerder informatief' bijhouden wat een project in DBFACTw tot nu toe is. In hetgeen volgt wordt in detail besproken wat het uitgebreid projectbeheer precies omvat.