Uitgebreid Offertebeheer

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer >

Uitgebreid Offertebeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Naast het standaard offertebeheer in DBFACTw heeft u met deze module de mogelijkheid om uw prijsoffertes nog beter op te volgen. Tot de functies behoren ondermeer het exporteren naar MSWord en het koppelen van een reeks parameters die een telefonische opvolging gemakkelijker moeten maken via de optie Offerte-info.

Onder offerte-info verstaan we bijkomende parameters zoals verwachte datum deal, percentage slaagkans, winstmarge, concurrentie en reden van succes of falen bij een offerte. Dankzij een integratie met MS Outlook kan de ingestelde opvolgdatum worden gebruikt om een taak toe te voegen. U wordt dan verwittigd met alle details over de op te volgen offerte.

 

 

1. Extra opvolginformatie die kan worden gekoppeld aan onze prijsoffertes

 

Vooreerst als deze module is geactiveerd vinden we onder de button globale informatie de keuzemogelijkheid offerte info. We kunnen DBFACTw ook zo instellen dat indien er een prijsofferte wordt afgesloten automatisch de offerte informatie wordt getoond. Deze instelling gebeurt in de Veranderen Variabelen-Documenten-Prijsoff .

 

 

We bespreken hier even alle opties

 

Type offerte:

In te stellen in het file beheer via direct-menu 574, vb. Offerte n.a.v. een lastenboek

Slaagkans %:

Spreekt voor zich

Project naam:

Spreekt voor zich

Bron:

Kan gebruikt worden om eventueel aan te duiden hoe de aanvraag van deze offerte is binnengekomen

Concurrentie:

Wie is voor deze offerte uw belangrijkste concurrent

Dealer:

Indien er een 3de partij bij betrokken is kan je deze hier ingeven.

Marge:

indicatief in te vullen winstpercentage. Kan via de button globale informatie worden opgevraagd in de offerte

Verwachte Deal:

Indicatieve datum

Opvolgdatum:

Deze datum kan toegevoegd worden aan het agendabeheer in OUTLOOK. Heel interessante functie om uw gemaakte prijsoffertes later op te volgen zonder dat ze worden vergeten

Memo:

Spreekt voor zich

Afgewerkt:

Om een latere opvolging en analyse mogelijk te maken kunnen we hier gaan instellen wat het resultaat was van deze gemaakte offerte

Reden gefaald:

Kan ingesteld worden in het file beheer via direct-menu 556. Dit om een latere opvolging gemakkelijker te maken. Vb alle offertes weergeven die afgesprongen zijn en waar de reden voor faling Te duur was.

Dealdatum:

indien deze offerte is doorgegaan kan de datum worden meegegeven wanneer deze goedkeuring is gebeurd.

 

Buttons:

 

Maak actie:

Indien een opvolgdatum is ingevuld kan je hiervan een actie maken die gekoppeld is aan de relatiefiche. Op die manier heb je ten allen tijde een compleet overzicht per relatie welke offerteopvolgingen er zijn gebeurt. Meer uitleg over de acties in DBFACTw kan je hier terugvinden.

Outlook taak:

Via deze button kan je als Outlook gebruiker ook een Taak aanmaken die dan verder kan opgevolgd worden in Outlook.

 

 

2. De offertewerklijst

 

Meer uitleg over de werking van de werklijsten kan u hier terugvinden. We hebben de algemene werking gecentraliseerd onder 1 topic.

We bespreken hier wel de verschillende specifieke mogelijkheden van deze lijst.

 

 

Nieuw:

Maak een nieuwe offerte aan

Opvragen:

Via de 'linker muisbutton' vragen we de geselecteerde offerte op. Via de 'rechter muisbutton' krijgen we extra informatie die kan geselecteerd worden.

Wijzigen:

Via deze button kunnen we het geselecteerde document wijzigen of de offerte info van dit document

Markeren:

de volledige lijst markeren of demarkeren

Archief:

Het archief opvragen of een archiefetiket afdrukken. Zie onze module digitaal archiveren voor meer uitleg.

Afdrukken:

Via deze button kunnen we onze selectie of alles afdrukken, doormailen...

 

 

3. Opvolging prijsoffertes

 

Uiteraard is het noodzakelijk dat u de prijsoffertes op een gemakkelijke manier kan opvolgen. U kan dit doen via de speciaal daarvoor in het leven geroepen prijsofferte opvolgingswerklijst. De bedoeling van deze lijst is dat u op een snelle, doch overzichtelijke manier uw lopende (lees: niet afgewerkte) prijsoffertes kan opvolgen.