Uitgebreide payout

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Kasboek >

Uitgebreide payout

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De uitgebreide payouts laten toe deze onmiddellijk te verwerken in het kasboek en in de diverse betalingen, zonder dat deze naderhand nog moeten overgenomen worden in het kasjournaal.

Dit systeem laat eveneens toe de betalingen te registreren op documenten (dus offerte, bestelbon klant, leverbon en factuur) of op relatie of zelfs rechtstreeks op grootboekrekeningen. De verschillende types kunnen ingesteld worden om de gebruiker steeds toe te laten het correcte type te selecteren met bijgevolg de correcte verwerking.

 

Nogmaals : payouts zijn louter financiële transacties die toelaten zuivere geldstromen te registreren aan de Point Of Sale, zonder het originele document te moeten openen. De transactie wordt geregistreerd op de opgegeven datum en niet op de documentdatum.

 

 

Veranderen Variabelen - Documenten - Kasv

                 Veld 'Gebruik uitgebreide payout' aanvinken

                 Default afdrukken extra document aanvinken

 

8.File Beheer
3.Boekhoudingbestanden
7.payout Definities

klikken op 'Nieuw”

 

Soort verrichting:
- Uitgaand voor cash geld dat uit de kas gaat
- Inkomend voor cash geld dat in kas komt

 

Type:
- Klant of leverancier: voor registratie van geldbewegingen op klanten/leveranciers (of hiermee verbonden documenten),
- Grootboekrekening: voor registratie rechtstreeks op een grootboekrekening (zoals vb. postkosten).

In het daaropvolgend veld wordt ingegeven welke relatie of grootboekrekening moet gebruikt worden. Let wel dat dit veld leeg MAG zijn. Dit zal bvb. het geval zijn bij de payout voor betaling van klanten. De relatie moet dan wel manueel worden ingegeven worden bij de registratie van de payout. Het is ten zeerste aangeraden de grootboekrekening WEL vast in te geven om fouten te vermijden en per type kost dus een andere payout aan te maken.

 

Divisie:

Geef hier in op welke divisie de payout van toepassing is (in het geval de kasboeken met de divisies zijn gekoppeld).

 

Wijzigbaar:

Indien dit veld AANGEVINKT is, kunnen de instellingen van de payout aangepast worden. Dit is enkel aan te raden bij payouts met betrekking tot relaties. Indien het veld niet aangevinkt is, is de payout dus per definitie NIET wijzigbaar en moeten alle gegevens (dus ook relatie of grootboekrekening) ingevuld zijn bij de creatie van de payout).

 

Opmerking:

Standaard opmerking die wordt opgenomen in de payout (en dus overal in de bewerkingen tot en met het kasboek).

 

Omschrijving:

Benamingen van de verschillende payouts. Op basis van deze benaming wordt de payout geselecteerd. Deze naam moet dus duidelijk omschrijven waar het over gaat.