Opmerkingen over de Creditsmodule

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits >

Opmerkingen over de Creditsmodule

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze module bevat reeds tal van basis functionaliteit.  Misschien is voor u als gebruiker nog bijkomende functionaliteit gewenst. Dit kunt u steeds doorgeven via de helpdesk, zodat dit opgevolgd kan worden. U krijgt steeds een antwoord over het eventuele doorvoeren van de gevraagde aanpassingen en hoe deze eventueel zullen gebeuren in DBFACTw zelf.

 

Het opvragen van de credits op een webshop (webservices) is nog niet mogelijk op dit moment.

 

Deze module wordt later geïntegreerd in de contracts module. Vanaf dan zal in een contract geregistreerd kunnen worden op welke regelmaat een klant credits aankoopt, wanneer hij moet gerapporteerd worden, vanaf welk peil hij bijkomende credits gefactureerd krijgt. Een waarschuwingspeil (alarmpeil), zodat de klant verwittigd wordt en desnoods automatisch bijkomend gefactureerd zal dan ook in het contract gedefiniëerd worden. Apart is dit niet voorzien.

 

In eerste instantie zal de rapportage van de credits naar de klant toe via de managementsrapporteringsmodule plaats vinden.  Later zal dit bv. 'collectief' kunnen gebeuren via de verwittigingswerklijst

 

Het kan vandaag voorkomen dat klanten met negatieve credits saldo's zitten. Bij registratie gaat men immers credits 'opgebruiken'.

 

Credits zijn per definitie niét beperkt in tijd. Dit is trouwens wettelijk niet toegestaan.

 

Het gebruik van uursoorten en dergelijke is niet gekoppeld aan de credits. Het gebruik van de uurtarieven (zie uurtarieven werklijst), zorgt ervoor dat eventueel automatisch een ander artikel gebruikt kan worden. Indien dit zo het geval is, zal automatisch, door de andere tarifiëring van de coëfficiënt de credits anders aangerekend worden.

 

Voor de verrekening van de credits in de helpdesk module kan men op dit ogenblik alleen gebruik maken van het standaard 'helpdesk verrekeningsartikel' (zie de parameters bij de helpdesk module).