UDL Instructies

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Sage BOB50 Connector >

UDL Instructies

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zoals reeds aangehaald, dien je de Advantage Provider op te geven in DBFACT.

 

Nadat we de OLEDB-drivers hebben geinstallleerd, maak je een tekst-bestandje aan op je desktop en je verander je de naam naar “SageConnect.udl”.

Na dubbelklikken van dit bestand, krijgen we de eigenschappen zichtbaar:

 

Je kiest voor “Advantage OLE DB Provider” en je klikt op “volgende”.

Vervolgens klik je op “OK” (tabblad verbinding)

Rechtsklikken bestand “SageConnect.udl” en kies voor “openen met kladblok”

In kladblok krijg je de “provider” zichtbaar :

 Provider=Advantage.OLEDB.1;Persist Security Info=False

Deze naam kunnen we invullen in DBFACTw bij “parameters modules” voor “Sage Connect”.