Takenlijst service

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Instellingen van servicerapporten >

Takenlijst service

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vul een benaming in van een taak en vul daarna tot 14 verschillende onderdelen van deze taak in. Als voorbeeld kunnen we een Standaard Winteronderhoud nemen van een grasmaaier. De verschillende taken die onder dit onderhoud vallen, worden dan standaard weergegeven in de lijst uit te voeren taken.