Type machines

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Instellingen van servicerapporten >

Type machines

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via File Beheer/Servicerapporten/Type machines gaan we de verschillende mogelijke accessoires van een toestel ingeven.

De bedoeling is dat we aan de hand van een checklist gaan ingeven welke accessoires de klant heeft meegebracht met het te herstellen artikel.

 

U ziet dat u tot 14 opties kan ingeven.