Twee benaderingen om projecten op te volgen

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Basis projectbeheer >

Twee benaderingen om projecten op te volgen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

We zijn zover dat een project gedefinieerd en geregistreerd kan worden. Voor de analyse van een project zijn grosso modo twee benaderingen. de keuze van de benadering hangt af van het type onderneming.

 

De boekhoudkundige benadering via de analytische boekhouding

De analytisch boekhouding in DBFACTw bevat analytische rekeningen. Bij activering van de analytische boekhouding én het projectbeheer, kan men

- voor de aankopen (kosten) telkens per analytische boeking ook een project definiëren.

- voor de verkoopfacturen per factuur een project koppelen.

Daardoor kan men via de analytische mogelijkheden in het programma de nodige kosten en opbrengsten van een project analyseren.

 

Laat ons duidelijk zijn: dit is vooral een boekhoudkundige benadering.

 

Voor welke type ondernemingen is deze benadering geschikt?  Vooral voor organisaties waar ieder project zeer geïsoleerd is, en waar de projecten veelal over lange(re) termijnen gespreid zijn.

- de aankopen die gedaan worden, zijn specifiek aan een project gekoppeld, en worden normaal niet in voorraad genomen

- de registratie van de personeelskosten worden ook aan een project gekoppeld, maar gezien de lange termijn van de projecten, toch makkelijk aanstuurbaar via de analytische boeking.  Als in dit laatste geval er veel projecten zijn, dan wordt het boeken in de boekhouding mateloos omslachtig, en niet meer bruikbaar.

Het uitgebreid projectbeheer

Indien in het projectbeheer men detail wilt opvolgen, dan bestaat de module 'project opvolging' als onderdeel van het uitgebreid projectbeheer. dit is één van de stappen in de uitbreidingen van het projectbeheer.

In deze situatie definiëren we op dezelfde manier de projecten, maar we kunnen véél gedetailleerder registraties van de opvolging laten gebeuren.

Zo maken we, in tegenstelling tot de 'boekhoudkundige benadering' hier (indien gewenst) tal van diverse onderscheiden, zodat daar ook veel gedetailleerdere analyses op mogelijk zijn:

 

- type kost: werk, materialen, verplaatsing, onderaanneming

- per opvolging ook gekoppeld aan een werknemer

- per datum koppelbaar

- per competentie opvolgbaar

- per subproject (in het uitgebreid projectbeheer is het mogelijk om meerdere subprojecten te definiêren in een project).

 

Aangezien de volledige opvolging gebaseerd is op een werklijst, kunnen heel wat analyses via deze werklijst verkregen worden (zie daarvoor informatie over het geavanceerd gebruik van werklijsten. Daarenboven kan men via de afdrukfunctie van deze werklijst nog extra detail overzichtelijk op papier krijgen.

 

 

 

In het geen volgt, wordt kort in detail verder gegaan op het gebruik van de projecten via de analytische boekhouding.