Tridis XML

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Tridis XML

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per leverancier moeten we een aantal gegevens inbrengen in het systeem met betrekking tot de methode waarop informatie wordt opgevraagd en de beveiliging van de verbindingen en de informatie die wordt verstrekt.

 

Laat ons de 2 schermen van dichterbij bekijken:

 

 

 

Code

Geeft weer welke XML-instelling we willen aanmaken of wijzigen.

Omschrijving

Geeft een omschrijving van het soort verbinding, kan gelijk zijn aan de naam van de leverancier die de gegevens verstrekt.

Leverancier

Kies hier één van de leveranciers die momenteel hebben ingetekend op de xml-online services van DBFACTw.

Relatienummer

Geef hier het corresponderende relatienummer in het relatie-bestand van uw dossier.

klantnummer bij leverancier

Dit is uw XML username

Klantnummer voor leveringsadres

Dit veld wordt voor leverancier TRIDIS niet ingevuld

Afzonderlijke prijs/stock request

Bij sommige leveranciers dienen er 2 aanvragen te worden gestuurd voor de stock én de prijs. Door een vinkje te zetten bij deze optie gebeurt dit automatisch. Bij Ingram Micro is dit nodig.

Te versturen code

Op welk veld in de artikelfiche moet deze aanvraag zich baseren. Je kan hier kiezen op stuknummer, volgnummer of referentie leverancier.

Gebruikersnaam

Te verkrijgen van Tridis

toegangscode

Te verkrijgen van Tridis

Orders Gebruikersnaam

Dit veld wordt voor leverancier TRIDIS niet ingevuld

Orders toegangscode

Dit veld wordt voor leverancier TRIDIS niet ingevuld

HTTP Autorization type

Dit veld wordt voor leverancier TRIDIS niet ingevuld

 

Ophalen artikelinfo en doorsturen orders, hier moet hetzelfde staan bij URL, namelijk

http://webservice.tridis.be:84/Tml_Tridis/Tml_Tridis.wsdl