Toewijzingen werklijst (Direct-menu 1122)

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Werking >

Toewijzingen werklijst (Direct-menu 1122)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze werklijst wordt gebruikt als algemene controlelijst voor uw toewijzingen.

 

 

Opvragen

Vraagt het artikel toewijzingsdetail op

Wijzigen

Laat u toe de status van de toewijzing aan te passen

Markeren

Markeert of demarkeert de regels

Verwijderen

Toewijzing verwijderen

Afdrukken

Drukt een overzicht van de toewijzingen af.

Sluiten

Sluit huidig scherm

 

Selectiescherm :

 

 

Type


- Stock toewijzing

Enkel laten zien diegene waar stock aan toegewezen is

- Backorder toewijzing

Enkel laten zien diegene waar Backorders aan toegewezen zijn

Status


- Specifieke status

Enkel diegene met de geselecteerde status

- Status groep

Enkel diegene met de geselecteerde status-groep (zie meer onderaan)

Brondocument


- Manueel

Enkel diegene met een manuele receptie

- Receptie

Selectie op receptie met subselecties

- Receptienummer

1. Selectie op receptie nummer van - tot

- Receptie leverancier

2. Selectie op recepties van de leveranciers

- Datum receptie

3. Selectie op de datum van de receptie