Tijdelijke centralisatie

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Centralisatie en afsluiting > Centraliseren >

Tijdelijke centralisatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij een tijdelijke centralisatie worden de gegevens slechts tijdelijk in het grootboek weggeschreven. Verbeteringen in de gecentraliseerde periode zijn dan nog steeds mogelijk, precies alsof de periode niet gecentraliseerd was. Diversen, bankboeken en kasboek worden steeds onmiddellijk tijdelijk gecentraliseerd bij de eerste ingave. Indien een document wordt gewijzigd, dient de centralisatie opnieuw uitgevoerd te worden om de gegevens in het grootboek zichtbaar te maken.

In het geval het vorige boekjaar niet is afgesloten, hebt u eveneens de mogelijkheid om de niet afgesloten balans van het vorige boekjaar over te nemen in het huidige boekjaar. Daarbij maakt DBFACT eveneens de berekening van het resultaat aan de hand van de reeds ingegeven bewerkingen. Dit resultaat wordt vanzelfsprekend mee in de balans overgenomen. Let wel dat deze functie slechts teruggaat tot 1 niet afgesloten boekjaar.

Bij een tijdelijke centralisatie worden alle gegevens naar het grootboek overgedragen, ongeacht de datum.

 

Mogelijke niet afgesloten kasverkopen worden door het systeem naar de rekening 700000 geboekt, teneinde deze toch op de omzet te laten verschijnen. Vanzelfsprekend worden de rekeningen 400000 en 451000 mee opgenomen voor de bedragen uit de niet afgesloten kasverkopen. De boekhouding zou anders niet meer in balans zijn.