Wijziging betalingen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Bankboek >

Wijziging betalingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via Direct-menu 107 kan de betalingswijze van een document of van een niet afgesloten kasverkoop aangepast worden. Om de betalingswijze te wijzigen dient eerst een selectie gedaan te worden op en/of relatie, en/of datum. Dan verschijnen de regels in de grid en dient de regel geselecteerd te worden, nadien klikken op de button <Wijzigen> en vervolgens kom je in het betaalscherm waar dan het bedrag bij de juiste betaalwijze kan gezet worden, klikken op <Opslaan> en de betaling is gewijzigd.