Terminal Server weetjes

Navigation:  Installatie > Werken op afstand > Windows Terminal Services >

Terminal Server weetjes

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Afdrukken van lijsten

 

Wanneer men via Terminal Server geen lijsten kan afdrukken, (het sel output scherm flitst snel weerweg) hebben we te maken met een known issue inzake de combinatie Crystal Reports en Terminal Server 2000. De oplossing is het kopieren van de DLL-bestanden uit de map C:\WINNT\CRYSTAL\ naar de map C:\WINNT\SYSTEM32\.

 

 

Terminal Server en Barcode-printer

 

DBFACT maakt voor de gewone barcode-taal eigenlijk een bestandje aan en stuurt deze informatie dan rechtstreeks naar de printer. In DBFACT moeten we dus kunnen duidelijk maken dat we een bepaalde printer(poort) kiezen.

We gaan er van uit dat de ticketprinter op een printserver of op een lokale computer hangt.

Op deze computer installeren we dan een 'generic printer', die bv. print naar poort lpt1 of naar een USB poort.

We gaan er in ons voorbeeld van uit dat deze computer als naam \\Magazijn heeft.

We delen deze printer, en bekomen zo een publieke printerqueue met naam \\Magazijn\barcode

Op de terminal server definiëren we nu eerst een lokale generic printer, bv. gekoppeld aan poort lpt1:

Daarna gaan we naar de eigenschappen van deze generic printer, en bij poorten voegen we een standaard (lokale) poort bij. Daar tikken we gewoon \\magazijn\barcode in.

DBFACT gebruikt de printer en ziet dat het naar een queue gestuurd moet worden. De andere computer krijgt de ascii informatie binnen via de queue en print de tekst naar de printer.

 

Protip

Er is een algemene windows problematiek gekend dat bij lange namen of bij namen met spaties dit systeem niét goed werkt. Hou het kort, en zorg dat ook de naam van de computer ZONDER spaties en maximaal 10 karakters lang.

 

In DBFACT kiezen we dan de corresponderende printer, maar vergeet vooral ook daar niet het vinkje aan te zetten bij 'eltron printer' via direct-menu 5 (CTRL-D).

Als de barcode printer op afstand staat, wordt via windows automatisch een nieuwe printer aangemaakt. Probleem in dit geval is dat deze printer nooit dezelfde naam krijgt (werkt trouwens wél bij Citrix). De enige oplossing in dit geval is gebruik te maken van een VPN, aangezien je dan de printer op dezelfde manier als hierboven definieert, met dat verschil dat de computer over de VPN de tekst ontvangt van de terminal server. (hetzelfde verhaal geldt immers ook voor ticketprinters etc. op afstand).

 

Terminal Server én tijdelijke bestanden

 

De mogelijkheid is voorzien om alle mappen voor de tijdelijke bestanden onder te brengen in 1 zelfgekozen map.

Dit is vooral interessant voor Terminal Servers waarbij voor elke tijdelijke map de rechten apart moeten worden ingesteld. Nu moeten de rechten alleen op de hoofmap worden ingesteld. In de hoofdmap komt dus voor elk station een submap met de vaste naam foxwt<nummer van het werkstation>.

Om de naam van de hoofdmap aan te maken dient In Windows een omgevingsvariabele aangemaakt te worden met als naam 'DbfwTempDir' en als waarde het pad.