Template aanmaken

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Relatie Importwizard > Hoe de module relatie-import gebruiken? >

Template aanmaken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

We gaan via direct-menu 902 naar de Wizard importeren relaties.

 

 

Als we dit hebben opgestart zie we het scherm zoals hier boven wordt getoond. In dit scherm gaan we definiëren waar de Excel lijst staat die we wensen te importeren, welke kolommen we gaan importeren in DBFACTw en aan welke velden we deze kolommen gaan koppelen in DBFACTw. Wat we hier doen is dus eigenlijk de 'template' aanmaken die we gaan gebruiken. Deze template hoeft u maar één keer aan te maken (de eerste keer) en kunnen we naderhand blijven gebruiken. Uiteraard moeten we er dan rekening mee houden dat onze kolommen in onze Excel lijst (de koppen) steeds dezelfde naam hebben met dezelfde inhoud.

 

Laat ons beginnen met het aanmaken van een nieuwe template. Als we drukken op de button <Nieuw> kunnen we een nieuwe template aanmaken.

 

 

We geven onze template hier de naam 'BEURS1 met als beschrijving Importeren van prospecten beurs Hannover.

We drukken daarna op 'Opslaan' en we komen terug in het vorige scherm met ons overzicht van onze verschillende aangemaakt templates.

 

Via de button <Autoscript> kunt u een snelkoppeling genereren die voor de gekozen template de import-wizard automatisch laat lopen. Deze snelkoppeling kan u dan manueel of d.m.v. de Taakplanner in Windows getimed laten lopen. In uw map met tijdelijke bestanden (c:\foxwt...) komt er na elke uitvoering een LOG-bestand ("LogAutoImp_Template.txt") te staan waaraan u kan zien of alles goed is verlopen.