Techdata vanaf 01/04 vanaf versie 2.61 c..

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Auto-Updater > Leveranciers voor auto-updater >

Techdata vanaf 01/04 vanaf versie 2.61 c..

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Techdata is sinds deze datum opnieuw veranderd van manier van AutoUpdaten.

Bij de AutoUpdater instellingen, zijn volgende veranderingen van kracht:

 

FTP adres

ftp2.techdata-it-emea.com (automatisch)

Login

Dit wordt nu het klantennummer bij TechData

Paswoord

Blijft hetzelfde

default dir op FTP

Moet nu enkel en alleen een / zijn (forward slash) (automatisch)

Default dir FTP_Recupel

Hier dient niets te worden ingevuld (automatisch)

Paswoor voor Recupel

Hetzelfde paswoord zoals het gewone paswoord

 

(automatisch): Alles waar dit staat ingevuld wordt automatisch ingevuld bij een update van DBFACTw (dus na het ingeven van IK AANVAARD). De rest dient manueel te worden ingevuld.