Takenlijst service

Navigation:  Filebeheer > Service bestanden >

Takenlijst service

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een takenlijst ('to do list') kan aangemaakt worden, en gekoppeld worden aan een soort service.

 

Voorbeeld:

 

Soort service: onderhoud ketel

leidt tot takenlijst

- demontage ketel

- nazicht pakking

- nazicht ketel

- nazicht elektronische ontsteking

- herstelling

- getuigschrift controle

- montage