Tab Verkoop

Navigation:  Starten met DBFACTw > DBFACTw opstarten > Inloggen in DBFACTw > Gebruikersgroep & Rechten >

Tab Verkoop

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Een aantal rechten worden even verder beschreven:

 

Comm. verleden:

Dit is het commercieel verleden van een klant. Dit vraag je op via de "Verleden" die je overal terugvindt als het gaat om een relatie (bijvoorbeeld wanneer u in een document F12 drukt, of wanneer u een relatie opzoekt via F6)

Historieken:

Hier gaat het om het menupunt historieken dat wel of niet wordt beveiligd voor deze groep gebruikers.

Offerte info wijzigbaar:

Kan deze gebruiker de offerte info wijzigen.

Fac/CN niet wijzigbaar:

Sommige gebruikers hebben nogal wat bezwaren bij de mogelijkheid die in DBFACT wordt geboden om een gemaakte (lees afgedrukte) factuur nog wijzigbaar te maken. Indien u tot deze categorie behoort, vink dan deze optie AAN, want dit is een negatief recht.