Verkoop valuta

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche > Prijzen >

Verkoop valuta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Naast de klassieke prijzen in de munt van waarin het dossier wordt beheerd kunt u eveneens een aantal valuta meegeven voor een artikel aan de verkoopzijde.

 

Het systeem is als volgt: indien u geen aparte valuta heeft ingegeven in een artikelfiche, zal het systeem de prijs zoals vermeld in euro in de artikelfiche herrekenen naar de valuta in functie van de instellingen in de respectievelijke valuta (zie File Beheer/Boekhoudingbestanden/valuta). Werd er wel een prijs ingegeven in de 2de tab onder prijzen dan zal deze specifieke valutaprijs worden gehanteerd voor dit artikel.

 

In Veranderen Variabelen/Prijzen/Algemeen kan tot 5 valuta definiëren die moeten (of kunnen) worden gebruikt in de artikelfiche.

 

Aan de aankoopzijde  heeft u de mogelijkheid een valuta te definiëren, hierop een aantal factoren los te laten (bijv aankoopprijs in valuta in een percentage extra eindejaarskorting, plus een percentage douane en wisselkoersverschillen, min een percentage korting wegens aankoop groepering) om zo te komen tot een herberekende netto inkoopprijs. U kan nu aanduiden naar welk veld deze prijs moet worden overgedragen. Meestal zal dit bij een automatische berekening het veld zijn van waaruit de prijsformule vertrekt.