Tab Unitbeheer

Navigation:  Starten met DBFACTw > DBFACTw opstarten > Inloggen in DBFACTw > Gebruikersgroep & Rechten >

Tab Unitbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Unitbeheer creatie

U kunt per groep gebruikers instellen of zij een unit mogen creëren. Een unit wordt gecreëerd op het moment dat een serienummer wordt gekoppeld aan een klant. Een unit kan eveneens manueel worden gecreëerd via het unitbeheer of via snelcreatie in de servicerapporten.

Unitbeheer wijzigen

Indien een unit bestaat is het in sommige omstandigheden beter niet iedereen zomaar de units te laten wijzigen.