Tab Unit

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Het servicerapport >

Tab Unit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een unit is een toestel dat in het systeem is gekend onder een serienummer. Dit unieke nummer voor dit toestel is op haar beurt gekoppeld aan een relatie.

 

Een serienummer kan op verschillende manieren worden toegekend.

 

1. Serienummers bij receptie goederen: de serienummers worden gekoppeld aan de verschillende artikelen die zijn binnen gekomen.

 

2. Serienummers bij verkoop: in de lijst van de serienummers wordt een nummer gekozen dat voorheen aan een artikel was gekoppeld. Bij de verkoop wordt het artikel van met het serienummer gekoppeld aan de relatie.

 

De extra gegevens zoals de verschillende velden die zich rechts bevinden (tellerstand, dienst, verantwoordelijke,...) zijn gegevens die via het unit-detailbeheer verder kunnen worden verwerkt. Het verwerken van de units wordt verder besproken in het hoofdstuk unit-beheer.

 

Protip

Op het scherm waar u serienummers kan ingeven voor artikelen, kan u d.m.v. de button <Bereik> een VAN serienummer en een TOT serienummer ingeven.

Nieuw is dat u in VAN serienummer kan ingeven vb. : 123###abc. Er wordt dan gevraagd met wat u die 3 #-tekens wilt laten verhogen.

Als u dan bij VAN ingeeft: 1 en bij TOT vb. 999, dan worden er serienummers gegenereerd van 123001abc tot en met 123999abc. Het aantal serienummers wordt altijd beperkt door het gevraagd aantal serienummers, u hoeft dus niet een precieze range in te geven.