Tab Totalen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Het servicerapport >

Tab Totalen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Onder de tab Totalen heb je na ingave van alle gegevens hier de verschillende totalen, binnen en buiten garantie en het totaal na te kijken.

De bedragen die hier worden vermeld zijn de bedragen die zijn berekend volgens onze tab Leveren.

Later is het de bedoeling om ook de kosten voor de vervangtoestellen te koppelen aan deze totalen.

 

U kan uiteraard geen aanpassingen doen aan deze cijfers.