Tab Taken

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Het servicerapport >

Tab Taken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

In deze tab gaan we aanduiden wat de verschillende taken zijn voor dit servicecontact of nog wat de verschillende uit te voeren stappen zijn voor deze herstelling of interventie.

U kunt ingeven welke technieker deze taken zal uitvoeren. De technieker zal al dan niet verplicht moeten worden ingegeven in functie van de instellingen in Veranderen variabelen.

Het verwittigen van de klant is eveneens een onderdeel dat automatisch kan worden ingevuld in functie van de instellingen bij het soort servicerapport.

 

Bij soort taak zien we een standaard taak die is toegekend aan dit soort servicerapport maar het kan evengoed zijn dat de taak leeg is.

We kunnen taken aanmaken in File Beheer/Servicerapporten/Type servicetaken.